San Luis Obispo High (CS) San Luis Obispo, CA, USA

San Luis Obispo High (CS)

1350 California Blvd. San Luis Obispo, CA, USA

Roster

Coaches