San Luis Obispo High (SS) San Luis Obispo, CA, USA

San Luis Obispo High (SS)

1350 California Blvd. San Luis Obispo, CA, USA

Roster

Coaches